Informujemy, iż w ramach postępowania mediacyjnego roku osiągneliśmy znakomity wynik 68% skuteczności w przedmiocie wszystkich prowadzonych spraw, które zakończone zostały zawarciem ugody. Jest to w dużej mierze związane z tym, iż prowadzimy postępowania mediacyjne w oparciu o model mediacji odrębnych (pośrednich), w którym strony nie mają faktycznego kontaktu ze sobą i przekazują wzajemne propozycje i sugestie tylko przez osobę Mediatora Sądowego. Metoda ta jest niezwykle skuteczna ponieważ już na początku prowadzonego postępowania nie doprowadza do eskalacji konfliktu, przez co Mediator Sądowy może wypracować kształt ugody satysfakcjonujący obie strony sporu.

Ugoda

Postępowanie mediacyjne jest alternatywą dla postępowania sądowego, które w swojej specyfice jest postępowaniem droższym i zdecydowanie dłuższym od mediacji. Ministerstwo Sprawiedliwości od 2012 r., przeprowadza aktywną kampanie informacyjną, która ma na celu odciążyć polskie  sądownictwo w rozstrzyganiu sporów.  Szybka decyzja o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, kończy się w 70% procentach zawarciem ugody, której moc jest równa wyrokowi sądowemu II instancji. Jest to zdecydowanie najkrótsza droga, do uzyskania przez strony dokumentu rozstrzygającego sprawę, na który w postępowaniu sądowym można czekać nawet kilka lat.  

Rozprawa sądowa

Informujemy, iż ugoda zawarta między stronami przed Mediatorem Sądowym ma moc wyroku sądowego. Ugoda podpisana przez obie strony postępowania jest tzw. tytułem egzekucyjnym, a po nadaniu dla niej klauzuli wykonalności, zamienia się w tytuł wykonawczy. Z nim zaś można wystąpić już do komornika celem wyegzekwowania postanowień ugody poprzez zajęcie środków pieniężnych, nieruchomości lub innych składników majątkowych.  Postępowanie mediacyjne jest, więc alternatywnym postępowaniem dla postępowania sądowego. Dzięki tej procedurze otrzymujecie Państwo dokument, którego moc jest równa wyrokowi sądu II instancji, od którego nie przysługują już standardowe środki odwoławcze.

Szanowni Państwo,

 

od momentu wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 marca 2020 r. stanu pandemii większość rozpraw zostało zawieszonych, a nowe postępowania zostały czasowo wstrzymane. W sądach powszechnych tworzą się coraz większe zaległości w rozpoznawaniu spraw, a  po ustaniu pandemii sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ze względu na powstałe opóźnienia. Warto więc rozważyć postępowania e-mediacyjne jako alternatywną metodę ich rozwiązywania. W związku z powyższym, Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do szerszego wykorzystywania postępowania mediacyjnego, które prowadzą Mediatorzy Sądowi w sądach powszechnych na terenie całego kraju. Postępowanie takie umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze postępowania sądowego.

WAŻNE: W związku z obostrzeniami dotyczącymi wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi zakażeń wirusem SARS-CoV-2, spotkania z mediatorami w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu zostały odwołane na czas nieokreślony. Spotkania ze stronami prowadzone są poza siedzibą sądu lub drogą elektroniczną w formie postępowania e-mediacyjnego.

Tytuł egzekucyjny

Mediator Sądowy

JESTEŚMY NAJBARDZIEJ PROFESJONALNI ZE WSZYSTKICH

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

kontat@firma.pl

+48 123 123 123

Skontaktuj się z nami

Mediator Sądowy
przy Sądzie Okręgowym
we Wrocławiu

Komunikat

Mediator Sądowy jest osobą bezstronną, zachowującą tajemnice zawodową a także reguły Kodeksu Etyki Mediatora. Działają zgodnie ze standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest zawodowym negocjatorem, posiada przy tym niezbędną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania konfliktem i przepisów prawa. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień Mediatora Sądowego, poprzez wpis na listę mediatorów stałych, prowadzi swoją praktykę we właściwości miejscowej Sądów Okręgowych na terenie wybranego województwa.

 

Komunikat:

UWAGA! W związku z obostrzeniami dotyczącymi wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi zakażeń wirusem SARS-CoV-2, informujemy, iż spotkania z mediatorami w siedzibach Sądów Okręgowych na terenie całego kraju zostały odwołane na czas nieokreślony.

 

Kontakt

 

Mediator Sądowy

przy Sądzie Okręgowym

we Wrocławiu

w sprawach cywilnych i gospodarczych

 

INFORMACJA: 72 72 73 001

www.mediatorsadowy.wroclaw.pl

biuro@mediatorsadowy.wroclaw.pl